השתתפות

 

תודה על השתתפותך בתחרות.

טופס ההשתתפות נשלח בהצלחה, עכשיו יש לשלוח את הסרטון למייל HaBayitah@maale.co.il על פי ההנחיות.

לאחר מיון הסרטונים על-ידי ועדה מקצועית יוחלט אילו סרטים יעלו לאתר ואילו יזכו בפרסים.

 

בהצלחה!