תקנון

 

 

"הביתה": תקנון תחרות בין-לאומית נושאת פרסים,

לסרטונים קצרים באורך עד 120 שניות

(האמור להלן מופנה לבני כל המינים)

 

1. מטרת התחרות: התחרות מזמינה יוצרים מכל העולם להפיק ולהגיש סרטונים אמנותיים קצרים באורך עד 120 שניות, שעוסקים במושג: "הביתה". הסרטים יוקרנו, ישודרו ויוצגו בכל מסגרת בהתאם להחלטת הנהלת התחרות.

 

2. משתתפי התחרות: התחרות פתוחה לכל אדם שייצור סרטון וידאו אמנותי ומקורי, אשר יעמוד בדרישות הטכניות המפורטות בתקנון זה, ללא הבדל מין, דת, ניסיון, לימודי קולנוע וכיו"ב. אפשר גם ליצור סרט כקבוצה/ משפחה בלי התייחסות לגילאי המשתתפים בקבוצה אך המגיש חייב להיות מעל גיל 18

 

3. הסרטים יוגשו בהגשה מקוונת באתר התחרות, לפי הדרישות הטכניות הנדרשות להלן, לאחר מילוי טופס ההגשה של התחרות, באמצעות קישור מיוחד. באחריות המגיש לוודא שסרטו הוגש כנדרש.

 

4. הסרטים שייבחרו וישתתפו בפרויקט, יוכלו להיות מוצגים, מוקרנים או משודרים במסגרות שונות ברחבי העולם, כיצירות בודדות, או כרצף  ושילוב של מספר יצירות יחד. ליוצר יש  קניין רוחני על היצירה שלו ובכל שימוש שיעשה בסרט יינתן קרדיט ליוצר. השולח סרט לתחרות, מסכים ומאשר באופן בלתי חוזר, לאפשר להנהלת התחרות לעשות שימוש ביצירתו בהתאם למטרה הנ"ל, וזאת בהתאם להחלטת ההנהלה. וכן במסגרת כל הפעולות, יחסי הציבור, האירועים, ההקרנות, והמשדרים הקשורים בתחרות, כולל: הפצת היצירה עם היצירות הכלולות בה (מוזיקה, טקסט, עיצוב אמנותי, גרפיקה, כוריאוגרפיה ועוד) בכל אמצעי הקרנה או שידור בעולם.

 

5. היוצר מודע ומסכים לכך, שבמסגרת התחרות והקרנת הסרטים המשתתפים בתחרות, תשולב יצירתו לצד יצירות אחרות במסגרת רצף הקרנה או שידור ארוך, בהתאם להחלטת הנהלת התחרות והמסגרת בה יוקרנו ו/או ישודרו הסרטים. וכן כחלק מקמפיין יחסי הציבור שיהיה לפרויקט.

 

6. הנהלת התחרות אינה מחויבת לקבל לתחרות כל סרט או יצירה שהוגשו. ועדת הקבלה לתחרות תבצע מיון ראשוני ומיון משני ליצירות המוגשות. רק יצירות שיעברו את המיון הראשוני ישותפו בתחרות, ויעשה בהם שימוש בהתאם לתקנון. יצירות שלא יעברו את המיון ולא ישתתפו בתחרות – לא יועלו לאתר התחרות ולא יעשה בהן כל שימוש על ידי הנהלת התחרות. הנהלת התחרות אינה מתחייבת לספק או לפרסם נימוקי דחיה או קבלה של יצירות לתחרות.

 

7. ועדת הפרסים תורכב משופטים, יוצרי קולנוע, אמנים ואחרים, מישראל ומהעולם, לפי החלטת מנהלי התחרות. הועדה אינה מחויבת לנמק או לפרסם את מכלול שיקוליה ובחירותיה.

 

8. חלוקת פרסים: שלושת היצירות בנושא "הביתה" שיימצאו ע"י חבר השופטים כראויות לזכייה בשלושת המקומות הראשונים בתחרות, יזכו את היוצרים אשר הגישו את היצירות לתחרות בפרסים כדלהלן: פרס ראשון בסך 3,000 דולר ארה"ב, פרס שני בסך 2,000 דולר ארה"ב, ופרס שלישי בסך 1,000 דולר ארה"ב. חמשת הסרטים עם הכי הרבה לייקים ברשת, עד למועד שייקבע ע"י הנהלת התחרות, יזכו בסך 500 דולר ארה"ב כל אחד. החלטת השופטים תהיה סופית, ואין לערער עליה.

 

9. התנאים הטכניים לצילום, הקלטה, עריכה והגשת יצירות לתחרות:

א. הסרטים יוגשו בקובץ בודד באיכות מלאה, סאונד ברור ונקי.

ב. על היוצר להוסיף כתוביות לסרט במידה והסרט לא צולם באנגלית או עברית, על הכתוביות להיות באנגלית.

ג. הסרטים הגמורים, מפריים ראשון ועד פריים אחרון, כולל כותרות וכו', לא יעלו באורכם על 120 שניות.

 

10.  ההשתתפות בתחרות על כל שלביה, תהיה על אחריותו של הנרשם כמגיש היצירה. מגיש היצירה  לתחרות מצהיר בעצם הגשת היצירה, שהוא אוחז בבעלותו בכל האישורים וזכויות היוצרים שקשורים ביצירה, ושאין בתהליך היצירה ובעצם הגשתה לתחרות, כל עבירה על חוקי המדינה בה נוצר. בכל מקרה של תביעה שתוגש בהקשר ליצירה שהוגשה לתחרות, תבוטל השתתפות הסרט בתחרות ו/או תבוטל הענקת הפרס, וכל ענייני התביעה ונזקיה יושתו על מגיש היצירה לתחרות.

 

11.  הנהלת התחרות רשאית לשנות את תקנון התחרות על-פי שיקול דעתה, ואף לבטל את התחרות בכורח הנסיבות, וזאת ללא כל טענה מצד הפונים לתחרות והמשתתפים בה. במקרה כזה לא יעשה שימוש ו/או יופסק השימוש בסרטים וביצירות שנשלחו לתחרות.

 

12.  שליחת הסרטון והשלמת את טופס הרשמה מהווה אישור והסכמה לכללי התחרות כמפורט בתקנון.

 

13. חל איסור לרכוש צפיות ולייקים לצורך התחרות. המפירים יוסרו מהתחרות.